Polityka RODO

Akceptując te warunki, klient dobrowolnie, wyraźnie, świadomie i jednoznacznie wyraża zgodę na wykorzystywanie, przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych. Klient wyraża zgodę, zaznaczając pole „Akceptuję Warunki zakupu i zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych” w formularzu zamówienia na stronie internetowej.

Na tej stronie DTM Natura d.o.o., w celu zapewnienia wysokiej jakości usług sprzedaży i obsługi posprzedażowej, przechowuje i przetwarza dane osobowe, które podawane są w momencie składania zamówienia. Aby zapewnić przegląd przepływu danych osobowych, na stronie internetowej dostępne są również szczegółowe informacje dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe klientów są traktowane jako tajemnica handlowa i nie są wykorzystywane do nieautoryzowanych celów, niewłaściwie wykorzystywane, ani udostępniane osobom nieupoważnionym.

Jakiego rodzaju dane osobowe są przechowywane i przetwarzane?

 • imię i nazwisko klienta
 • adres klienta
 • kod pocztowy i poczta klienta
 • kraj klienta
 • numer telefonu klienta (jeśli zostanie podany – nie jest obowiązkowy)
 • e-mail klienta (jeśli zostanie podany – nie jest obowiązkowy)
 • adres IP komputera, na którym zostało złożone zamówienie
 • źródło strony internetowej, przez którą kupujący trafił na stronę sprzedaży
 • artykuły zamówione przez klienta
 • czas złożenia zamówienia (data i godzina)

Gdzie przechowywane są dane osobowe klienta?

Dane osobowe klienta przechowywane są w administracji sklepu. Zapisane są również w głównej bazie na serwerze.

Kto ma dostęp do danych osobowych klienta?

 • dyrektor DTM Natura d.o.o. jako właściciel stron internetowych
 • wykonawca Damir Vidan s.p., odpowiedzialny za obsługę klienta i dystrybucję produktów
 • wykonawca Tamara Čander s.p., odpowiedzialna za obsługę klienta i marketing
 • wykonawcy Alphawolves d.o.o., Žan Keglič s.p. oraz Vesna Pinter s.p., którzy zapewniają pomoc techniczną i programistyczną,
 • partner kontraktowy Siel d.o.o., od którego sklep wynajmuje serwery

Wszyscy partnerzy kontraktowi na mocy umów są zobowiązani do ochrony danych osobowych klientów jako tajemnicy handlowej i nie mają prawa wykorzystywać ich do własnych celów, niewłaściwie wykorzystywać, ani udostępniać osobom trzecim.

Komu przekazywane są dane osobowe, które dane są przekazywane i dlaczego?

 • Firmie kurierskiej DPD, w celu dostarczenia przesyłki (imę, nazwisko, adres, poczta, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, e-mail)
 • Amazon Web Services, Inc., właściciel serwisów internetowych, za którego pośrednictwem sklep drogą mailową powiadamia klientów o ich zamówieniu i dostawie (imię, nazwisko, adres, poczta, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, adres e-mail)
 • REFACTOR d.o.o., właściciel serwisu internetowego Cebelca.biz, którego sklep używa do generowania rachunków i faktur pro forma (imię, nazwisko, adres, poczta, kod pocztowy, kraj, produkty)
 • Aweber Communications, serwis internetowy służący do wysyłania maili, za którego pośrednictwem sklep wysyła klientom potwierdzenie zamówienia, instrukcje użytkowania i okazjonalne pytania dotyczące produktów (imię, nazwisko, adres, poczta, kod pocztowy, kraj, telefon, e-mail, produkty)
 • PayPal Holdings inc. (PayPal), w przypadku wybrania metody płatności PayPal, ponieważ jest to podstawa do dokonania płatności za pośrednictwem serwisu (imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, poczta, kraj, produkty)
 • CYBERservices SA Group (Paymill), w przypadku wybrania metody płatności kartą kredytową, ponieważ jest to podstawa do dokonania płatności za pośrednictwem serwisu, który jest pośrednikiem między klientem a bankiem realizującym transakcję (imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, poczta, kraj, produkty).
 • Telekom Slovenije (Moneta), w przypadku wybrania metody płatności Moneta, ponieważ jest to podstawa do dokonania płatności za pośrednictwem serwisu (imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, poczta, kraj, numer telefonu, produkty)

Znajomość celów, w jakich przetwarzane są dane osobowe, jest niezbędna, aby zgoda klienta była ważna. Akceptując warunki na tej stronie, w momencie składania zamówienia, klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wielu określonych celach. Dane osobowe klienta są gromadzone w konkretnych, uzasadnionych i legalnych celach od momentu złożenia zamówienia na stronie internetowej do momentu anulowania lub zakończenia procesu sprzedaży.

Sklep gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe klientów w różnych celach. Dane zapisane kursywą są absolutnie niezbędne do zawarcia umowy lub wdrożenia środków na wniosek osoby fizycznej przed zawarciem umowy (ZVOP-1: art. 9, ust. 1 i art. 10, ust. 2). Informacje zapisane zwykłymi literami nie są konieczne do zawarcia umowy, ale pomagają w zapewnianiu wysokiej jakości usług, sprzedaży i obsługi posprzedażowej. Jeśli klient nie chce wyrazić zgody na przechowywanie i przetwarzanie niektórych danych, może to zrobić przed zakupem, usuwając znacznik wyboru przy każdym wybranym elemencie.

Cele gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych klientów:

 • Imię i nazwisko kupującego

w celu dostarczenia przesyłki na podany adres

w celu wygenerowania rachunku

w celu wysłania pocztą instrukcji użytkowania

w celu wysłania pocztą materiałów promocyjnych

w celu wysłania materiałów promocyjnych drogą mailową

 • Adres kupującego

w celu dostarczenia przesyłki na podany adres

w celu wygenerowania rachunku

w celu wysłania pocztą instrukcji użytkowania

w celu wysłania pocztą materiałów promocyjnych

w celu wysłania materiałów promocyjnych drogą mailową

 • Kod pocztowy i poczta kupującego

w celu dostarczenia przesyłki na podany adres

w celu wygenerowania rachunku

w celu wysłania pocztą instrukcji użytkowania

w celu wysłania pocztą materiałów promocyjnych

w celu wysłania materiałów promocyjnych drogą mailową

 • Kraj kupującego

w celu dostarczenia przesyłki na podany adres

w celu wygenerowania rachunku

w celu wysłania pocztą instrukcji użytkowania

w celu wysłania pocztą materiałów promocyjnych

w celu wysłania materiałów promocyjnych drogą mailową

 • Numer telefonu kupującego (jeśli został podany – nie jest obowiązkowy)

w celu umówienia czasu dostawy przesyłki

w celu poinformowania kupującego o czasie dostawy przesyłki

w celu informowania o stanie przesyłki

w celu otrzymywania SMS-ów informujących o promocjach

w celu informowania o możliwych zmianach zamówienia

 • E-mail kupującego (jeśli został podany – nie jest obowiązkowy)

w celu poinformowania kupującego o czasie dostawy przesyłki

w celu informowania o stanie przesyłki

w celu otrzymywania maili informujących o promocjach

w celu informowania o możliwych zmianach zamówienia

w celu potwierdzenia reklamacji

 • Adres IP komputera, na którym zostało złożone zamówienie

w przypadku możliwych skarg ,w celu udowodnienia, że zamówienie zostało złożone

 • Źródło strony internetowej, przez którą kupujący trafił na stronę sprzedaży

w celach marketingowych (lepsze rozumienie potrzeb kupującego)

 • Produkty, które zamówił kupujący

w celu wygenerowania rachunku

w celu umożliwienia złożenia reklamacji

w celu zapewnienia posprzedażowej obsługi marketingowej (lepsze rozumienie potrzeb kupującego)

 • Czas złożenia zamówienia (data i godzina)

w celu umożliwienia złożenia i potwierdzenia reklamacji

Dane osobowe, które nie są absolutnie niezbędne do zawarcia umowy, gromadzimy, ponieważ są one potrzebne z uwagi na uzasadnione interesy administratora lub osób trzecich, z wyjątkiem przypadków, gdy przeważają interesy lub prawa kupującego i wymaga tego Ustawa o ochronie danych osobowych, w szczególności dzieci (ZVOP-1: 9/4 in 10/3).

Osoba upoważniona do ochrony danych osobowych: Damir Vidan (Damir Vidan s.p.).

Sklep DTM Natura d.o.o. ocenił, że nie jest konieczna ocena wpływu przetwarzania danych na ochronę danych osobowych, ponieważ są to całkowicie podstawowe działania przetwarzania, które są absolutnie niezbędne do świadczenia usług, i od klientów nie wymaga się wprowadzania danych, które nie są absolutnie niezbędne (numer telefonu, adres e-mail).

Korzystanie z przysługujących praw

 • Dostęp do danych, informacji, możliwość wprowadzania zmian

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo otrzymać od administratora potwierdzenie o przetwarzaniu danych osobowych, i jeśli dane są przetwarzane, uzyskać dostęp do danych osobowych i niektórych informacji. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo uzupełnić niekompletne dane osobowe, biorąc pod uwagę cele przetwarzania oraz złożyć oświadczenie uzupełniające. Pisemną prośbę o dostęp do swoich danych osobowych oraz uzupełnienie danych można wysłać drogą mailową na damir(at)studentarija.net lub pocztą na adres Damir Vidan s.p., Štihova 20, 1000 Ljubljana, Słowenia.

 • Sprzeciw wobec automatycznego przetwarzania danych i profilowania

Z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją klient ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, w tym profilowaniu. Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, chyba że wykaże uzasadnione powody do przetwarzania, które przewyższają interesy, prawa i przywileje osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych. Pisemną prośbę, tj. sprzeciw wobec automatycznego przetwarzania danych i profilowania, można wysłać drogą mailową na damir(at)studentarija.net lub pocztą na adres Damir Vidan s.p., Štihova 20, 1000 Ljubljana, Słowenia.

 • Usunięcie danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie po złożeniu zamówienia, akceptując tym samym wszelkie możliwe konsekwencje (niemożność przesłania dodatkowych instrukcji użytkowania produktu, utrata prawa do reklamacji, utrata korzyści wynikających ze złożenia pierwszego zamówienia, tj. cen dla stałych klientów). Klient może zażądać usunięcia danych osobowych po otrzymaniu zamówionej paczki.

 • Udostępnienie danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego

Klient ma prawo zażądać dostępu do swoich danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego w dowolnym momencie po złożeniu zamówienia. Pisemną prośbę o udostępnienie danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego można wysłać drogą mailową na damir(at)studentarija.net lub pocztą na adres Damir Vidan s.p., Štihova 20, 1000 Ljubljana, Słowenia.

 • Przenoszenie danych

Kupujący ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej oraz nadającej się do odczytu maszynowego formie, a także do przekazania tych danych innemu administratorowi, czego administrator, któremu dane były przekazane, nie może utrudniać. Pisemną prośbę o przeniesienie swoich danych można wysłać drogą mailową na damir(at)studentarija.net lub pocztą na adres Damir Vidan s.p., Štihova 20, 1000 Ljubljana, Słowenia.

Wszystkie informacje przekazywane są bezpłatne, chyba że wymagania kupującego nie są zasadne lub są przesadne, w szczególności wielokrotne. W takim przypadku administrator może:

 • pobrać uzasadnioną opłatę, biorąc pod uwagę koszty administracyjne dostarczenia informacji lub wiadomości, lub realizacji wymaganych działań,
 • odmówić podjęcia żądanych działań.

ZAPISZ