GDPR

Přijětím těchto podmínek a vaším dobrovolným, výslovným, informovaným a jednoznačným souhlasem s použitím, zpracováním a úschovou vašich osobních údajů vyjádřujete souhlas se všeobecnými obchodnými podmínkami. Svůj souhlas pozvrzujete kliknutím na „Souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkjami a povoluji zpracování mojich osobních údajoů“ ve formuláři objednávky na webové stránce.

Za účelem poskytování kvalitních prodejních a poprodejních služeb, společnost DTM Natura s.r.o. na této stránce uchovává a zpracovává vaše osobní údaje, které zadávate při objednávce výrobku. Taktéž vám poskytujeme detaily o úschově a zpracování vašich osobních údajů z důvodu kontroly změn osobních údajů. Vaše osobní údaje přísně chráníme jako obchodní tajemství a nepoužijeme je k neoprávněným účelům, nezneužijeme je ani je neodevzdáme neoprávněným osobám.

Které osobní údaje jsou uschovávány a zpracovávány?

  • Jméno a příjmení kupujícího
  • Adresa kupujícího
  • PSČ a obec kupujícího
  • Země kupujícího
  • Telefonní číslo kupujícího (pokud je uvedené – není povinné)
  • Emailová adresa kupujícího (pokud je uvedené – není povinné)
  • IP adresa počítače, ze kterého byla vytvořená objednávka
  • Zdrojová stránka, přes kterou se kupující zalogoval na naši prodejní stránku
  • Výrobky, které si kupující objednal
  • Čas objednávky (datum a hodina)

Kde se vaše osobní údaje uchovávají?

Vaše osobní údaje jsou uschovávány v administrativní základně obchodu a jsou nahrány do naší hlavní databázy na servru.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

 • Generální ředitel společnosti DTM Natura s.r.o., jako majitel webstránky,
 • Smluvní strana, Damir Vidan, výlučný vlastník, který se stará o zákaznickou podporu a distribuci výrobků,
 • Smluvní strana, Tamara Čander, výlučný vlastník, která se stará o zákaznickou podporu a marketing,
 • Smluvní strany, Alphawolves s.r.o., Žan Keglič a Vesna Pinter, výluční vlastníci, kteří se starají o technické a softvérové záležitosti,
 • Zmluvný partner Siel s.r.o., ktorý nám prenajíma počítačové servery.

Na základě vzájemných smluv jsou všichni uvedeni smluvní partneři vázaní ochraňovat vaše osobní údaje jako obchodní tajemství a nezneužívat je na osobní potřebu, nebo neposkytovat je třetím stranám.

Komu jsou vaše osobní údaje odevzdávany, jaké údaje sú odevzdávány a z jakého důvodu?

 • DPD, pro konečné doručení zásilek (jméno, příjmení, adresa/ulice, obec, PSČ, země, telefonní číslo, emailová adresa),
 • Infobip, vlastníci aplikace SMS, přes kterou informujeme kupující o stavu zásilky a doručení (telefonní číslo),
 • Amazon Web Service, Inc., vlastníci internetových služeb, přes které informujeme naše zákazníky o objednávkách a časech doručení prostřednictvím emailu (jméno, příjmení, adresa/ulice, obec, PSČ, země, telefonní číslo, email),
 • Metakocka d.o.o., vlastníci Metakocka, webová služba, která vytváří účty našim zákazníkům (jméno, příjmení, adresa/ulice, obec, PSČ, země, objednaný výrobek),
 • Paypal Holdings, Inc., (Paypal), v případě, že si vyberete způsob platby přes Paypal, jelikož je to základ pro realizaci plateb prostřednictvím jejich služby (jméno, příjmení, adresa/ulice, obec, PSČ, země, výrobek),
 • Stripe Payments Europe, Limited (Stripe), v případě, že si vyberete způsob platby kreditní kartou, jelikož je to základ pro realizaci plateb prostřednictvím jejich služby, ve které vystupují jako sprostředkovatel mezi vámi a bankou, která transakci vykonává,

Obeznámení se s účelem zpracování vašich osobních údajů je podmínkou pro platnost vašeho souhlasu. Přijětím podmínek na této stránce, jako zákazník, souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pro jeden nebo více účelů. Vaše osobní údaje se sbírají pro specifické, explicitní a legitimní účely, od momentu vykonání objednávky na stránce až po zrušení nebo ukončení prodeje.

Vaše osobní údaje sbíráme, zpracováváme a uschováváme pro nasledující účely (údaje psané šikmým písmem jsou nevyhnutné pro vytvoření smlouvy nebo opatření na žádost jednotlivce před podpisem smlouvy). Údaje psané klasickým písmem nejsou striktně nevyhnutelné pro vytvoření smlouvy, ale umožňují nám lépe vykonávat služby, proces prodeje a poprodejní činnosti. V případě, že si uchovávání a zpracovávání některých dat nepřejete, máte možnost nám v tom zabránit tím, že pred nákupem odškrtnete úschovu a zpracování těchto údajů u každé jednotlivé položky.

 • Jméno a příjmení kupujícího za účelem:

odeslání objednaného výrobku na správnou adresu,

vytvoření účtu,

odeslání návodu k použití poštou,

odeslání reklamního materiálu poštou,

odeslání reklamního materiálu emailem

 • Adresa kupujúceho za účelom:

odeslání objednaného výrobku na správnou adresu,

vytvoření účtu,

odeslání návodu k použití poštou,

odeslání reklamního materiálu poštou,

odeslání reklamního materiálu emailem

 • PSČ a obec kupujícího za účelem:

odeslání objednaného výrobku na správnou adresu,

vytvoření účtu,

odeslání návodu k použití poštou,

odeslání reklamního materiálu poštou,

odeslání reklamního materiálu emailem

 • Krajina kupujúceho za účelom:

odeslání objednaného výrobku na správnou adresu,

vytvoření účtu,

odeslání návodu k použití poštou,

odeslání reklamního materiálu poštou,

odeslání reklamního materiálu emailem

 • Telefónne číslo kupujúceho

dojednání času dodání zásilky,

oznámení času dodání zásilky,

oznámení stavu zásilky,

odesílání reklamních SMS naší společnosti,

oznámení změn objednávky

 • Emailovú adresu kupujúceho (ak je zadaná pri objednávke – nie je povinná) za účelom:

oznámení času dodaní zásilky,

oznámení stavu zásilky,

odesílání reklamních E-mailů naší společnosti,

oznámení změn objednávky,

potvrzení stížností

 • IP adresu počítače, ze ktorého kupující vykonal objednávku

jako důkaz objednávky v případe potenciálních obtíží

 • Zdrojová stránka, přes kterou kupující přišel na naši prodejní stránku

pre marketingové účely (lepšie porozumenie potrebám kupujúceho)

 • Výrobky objednané kupujícím za účelem:

vytvoření účtu,

zjednodušení potencionálních stížností,

poprodejních marketingových aktivit (lepší porozumnění potřeb kupujícího)

 • Čas objednávky (datum a hodina) za účelem:

zjednodušení a potvrzení potencionálních stížností.

Osobní údaje, které nejsou striktně nevyhnutelné pro vytvoření smlouvy, se sbírají, protože jsou potřebné pro legitimní zájmy, které může provozovatel nebo třetí osoba požadovat, kromě situace, kdy převládají zájmy nebo práva jednotlivce, který vyžaduje ochranu osobních údajů, především dětí.

Damir Vidan (živnostník) je oprávněnou osobou pro ochranu vašich údajů.

V společnosti DTM Natura, s.r.o. jsme usoudili, že hodnocení vlyvu plánovaných zpracovatelských činností pro ochranu osobních údajů není je potřebné, protože se jedná o úplně základní zpracovatelské činnosti, které jsou nevyhnutelně potřebné pro realizaci objednané služby. Zároveň nevyžadujeme, aby zákazník zadával údaje, které nejsou nevyhnutelně potřebné (telefonní číslo, email).

Zabezpečování uplatnění práv jednotlivců

 • Přístup k údajům, informacím, možnost úpravy

Jednotlivec, na kterého sa údaje vztahují, má právo obdržet od provozovatele potvrzení, jestli se v souvislosti s ním zpracovávají jakékoliv osobní údaje, a pokud ano, získat přístup ke svým osobním údajům a určitým informacím. Jednotlivec, na kterého sa údaje vztahují, má právo doplnit neúplné osobní údaje, včetně předložení dodatečného vyhlášení, se zřetelem pro účely zpracování. Písemnou žádost o přístup ke svým osobním údajům nebo žádost o jakékoliv úpravy, můžete zaslat na emailovou adresu damir @ studentarija.net, nebo poštou na adresu Damir Vidan s.p., Štihova 20, 1000 Ľubľana, Slovinsko.

 • Námitky vůči automatickému zpracování a profilování

Z důvodů dotýkajících se konkrétní situace má jednotlivec právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které sa ho týkají, včetně vytvoření profilů na základě těchto ustanovení. V takovém případě je provozovatel povinný ukončit zpracování těchto osobních údajů, pokud nepřeukáže potřebné legitimní důvody pro jejich zpracování, které by převládali nad zájmy, právami a svobodami jednotlivce, kterého se osobní údaje dotýkají, nebo na vymáhání, výkon nebo ochranu právních nároků. Písomnou žádost nebo námitky vůči automatickému zpracování a profilování můžete odeslat na emailovou adresu damir @ studentarija.net, nebo poštou na adresu Damir Vidan s.p., Štihova 20, 1000 Ľubľana, Slovinsko.

 • Smazání osobních údajů

O smazání vašich osobních údajů můžete požádat kdykoliv po realizaci objednávky, ale v takovém případě akceptujete všechny možné následky (nemožnost odeslat dodatečné instrukce k výrobku, ztráta práva na reklamaci, ztráta získaných bonusů u prvního nákupu, nebo ceny pro existujúcí zákazníků). O smazání vašich osobních údajů můžete požádat po obdržení objednaného zboží.

 • Kopie údajů v strojově čitelné formě

O kopii vašich osobních údajů v strojově čitelné podobě můžete požádat kdykoliv
po realizaci objednávky. Písomnou žádost o kopii vašich osobních údajů v strojově čitelné formě můžete zaslat na emailovou adresu damir @ studentarija.net.

 • Přenoslivost údajů

Kupující má právo obdržet svoje osobní údaje v strukturované, široce použitelné a strojově čitelné formě a má právo posunout tyto údaje dalšímu provozovatelovi bez toho, aby mu předání provozovatel, ktorému byli byli tyto údaje poskytnuté, stěžoval. O přenos vašich údajů můžete požádat emailem na damir @ studentarija.net, alebo poštou na adresu Damir Vidan s.p., Štihova 20, 1000 Ľubľana, Slovinsko.

Všechny informace jsou poskytnuty bez poplatku, kromě případů kdy jsou požadavky zjevně bezdůvodné nebo přehnané, nebo sa opakují. V takovém případe, může provozovatel:

 • účtovat přiměřený poplatek v sovislosti s administrativními náklady spojenými s přenosem informací, nebo komunikací, nebo zaváděním požadovaných činností,
 • odmítnout výkon spojený s požadavkem.

Uložit