Uvjeti korištenja LocoNatura

Opći uvjeti on-line trgovine Loco Natura sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonu o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o elektroničkim komunikacijama.

Trgovinu Loco Natura upravlja tvrtka DTM Natura d.o.o., Matični broj: 8269424000, Porezni broj: HR93886569361, OIB: 93886569361, u nastavku i »trgovina« ili »trgovac«.

Uvjeti se odnose na rad online trgovine, prava i obveze korisnika i trgovine te uređuje poslovni odnos između trgovine i kupaca.

Kupca vežu uvjeti koji vrijede u trenutku kupnje (online narudžbe). Korisnik je o sklapanju ugovora obaviješten tijekom svoje kupnje i u trenutku slanja narudžbe, tako da slanjem narudžbe svjesno prihvača ove uvjete korištenja sklapanje ugovora te potvrđuje svoju upoznatost s njima.

Cijene i valjanost ponude

Sve cijene na web stranici su konačne u odnosu na datum ugovora i već uključuju PDV. Po završetku kupnje dobit ćete potvrdu o primitku narudžbe putem e-maila sa svim detaljima o vašoj narudžbi.

Vrijednost PDV i troškovi poštarine su vidljivi iz cjenika na stranici te u poruci na e-mailu kojeg ste dobili nakon potvrde narudžbe.

Zadržavamo pravo na pogreške u opisu, cijeni i datumu isporuke. Cijene su podložne promjenama bez prethodne najave.

Načini plaćanja

Proizvodi kupljeni na web stranici mogu se platiti pouzećem, Kreditnom karticom (Visa, Mastercard), po predračunu ili Paypalom.

Opcija plaćanja pouzećem vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dužan je dogovoriti vrijeme i lokaciju dostave sa dostavnom službom.

Vaši naručeni proizvodi će biti poslani isti ili sljedeći radni dan, a najkasnije u roku od 7 dana od primitka narudžbe.

Narudžba

Kupoprodajni ugovor između trgovine i kupaca u online trgovini stupa na snagu u trenutku kad trgovina kupcu pošalje e-mail sa potvrdom o statusu njegove narudžbe (Potvrda primitka narudžbe). Od tog trenutka, sve cijene i ostali uvjeti su fiksni i primjenjuju se i na trgovinu i na kupca. Kao kupca smatramo osobu, čiji podaci se nalaze u samoj narudžbi. Naknadno mijenjanje podataka o kupcu nije moguće.

Kupoprodajni ugovor (tj. e-mail o statusu narudžbe) elektronski je pohranjen na serverima trgovine.

Pravo na odustajanje od kupnje, povrat robe, 100% garancija zadovoljstva

Trgovina poštuje važeći Zakon o zaštiti potrošača i trudi se ispunjavati sve dužnosti u vezi efikasnog rješavanja pritužbi i reklamacija. U slučaju problema korisnici uvijek mogu kontaktirati broj +385 1 777 6827 ili email hrvatska@loconatura.com, na kojeg mogu poslati i pritužbe  te zahtjeve za reklamaciju. Postupak rukovanja žalbama je povjerljiv.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te ste sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Razdoblje 14 dana započinje nakon primanja naručenog proizvoda. Jedini trošak za potrošača u vezi s otkazom ugovora su troškovi povrata robe (u slučaju slanja poštom naplaćuju se prema cjeniku dostavne službe i trošak je stvar dogovora između kupca i dostavne službe). Roba mora biti vraćena u roku od 30 dana od dana podnesene obavijesti o povlačenju iz ugovora (kupnje) iskljućivo na adresu DTM Natura d.o.o., Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana, Slovenija, dakle na istu adresu iz koje ste primili paket. Predlažemo slanje pošiljke kao »preporučeno pismo« ili »paket«, zato da imate dokaz o poslatoj pošiljci u slućaju, da se paket na pošti izgubi.

Potrošač nema pravo na raskid ugovora, ako je predmet ugovora roba, koja je proizvedena u skladu s preciznim uputama potrošača, koja je prilagođena za njegove osobne potrebe, koja po svojoj prirodi nije pogodna za povratak, koja je pokvarljiva ili kojoj je istekao rok upotrebe.

Kupac ne smije neograničeno koristiti proizvod do otkazivanja ugovora. Korisnik može obaviti ispitivanje proizvoda u mjeri potrebnoj za utvrđivanje stvarnog stanja (pažljivo otvorite ambalažu uz što manje oštećivanje i pažljivo provjerite proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnosti ali nemojte proizvod koristiti). Ispitivanje proizvoda koje odstupa od navedenog (primjerice za mikser – miksanje hrane, za brijaće aparate – brijanje, za obuću – hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje, modni dodaci – nošenje na tijelu, alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje itd.) smatra se upotrebom proizvoda i prihvaćanjem njegovog stanja, što znači da potrošač gubi pravo na povlačenje iz ugovora.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. Trgovina obavještava kupce da će o umanjenju vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o tome obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda.

Trgovina preporuča svojim kupcima prilikom preuzimanja proizvoda a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:

– slike proizvoda‎ prikazuju načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga Trgovina preporuča kupcu da detaljno pregleda karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici prilikom izbora proizvoda.

– ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati pošiljatelju. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.

– ukoliko oštećenje na proizvodu utvrdite nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i u roku 14 dana od dana primitka robe kontaktirajte Trgovca s kojim ćete dogovoriti postupak reklamacije.

– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda.

– pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke, pažljivo pregledajte knjigu, pregledajte peć ili kamin na način da provjerite otvaraju li se vrata pravilno, odgovara li ispušna cijev otvoru na peći i stoji li peć ili kamin stabilno, provjerite funkcionalnost auto gume i felge s vulkanizerom, pregledajte odgovara li krovna kutija ili nosač  vašem vozilu kod ovlaštenog auto servisa) ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za mikser- miksanje hrane, za brijaće aparate- brijanje, za knjige -savijanje korica i/ili podcrtavanje tekste i/ili pisanje po knjizi, za pećnice- pečenje hrane, za role – rolanje na otvorenom, za obuću- hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje, za bicikle – vožnja na otvorenom, za torbe i ruksake- prenošenje stvari, za romobile i skateboardove – vožnja na otvorenom, modni dodaci – nošenje na tijelu, alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje, bazeni – punjenje vodom. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

U slučaju raskida ugovora, gdje je korišten bonus u oblici koda za popust ili promotivnog koda, ta sredstva se smatraju za popust i kupcu se ne vračaju. Na TRR korisnika vraća se samo plaćeni iznos (isti iznos, kojeg je kupac i sam platio).

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata primit ćete u roku od 10 dana putem e-maila. Povrat novčanih sredstava bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti. Prema Zakonu o zaštiti potrošača dužani ste sami snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristite svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. U slučaju da naručite robu i odbijete ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), trgovina ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

Obrazac za povlačenje proizvoda dostupan je ovdje. Obrazac možete poslati e-mailom na reklamacije@dtmnatura.com

Trgovina odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Povlačenje iz ugovora za potrošačke proizvode iz kompleta

Ako potrošač odluči povući iz ugovora jednu od stavki koje prave komplet, može zatražiti povrat jedne stavke ili svih stavki. Potrošač može vratiti jednu ili više stavki iz kompleta. U slučaju povlačenja jednog proizvoda iz kompleta, potrošaču će biti vračen iznos samo za taj proizvod koji se vraća.

Kupac u primjeru oštećenog (iskidanog ili ogrebenog) proizvoda ima pravo na zahtijev za:

– Zamjenom oštećenog proizvoda ili

– Povrat uplaćenog iznosa u odnosu na oštećenje ili

– Povrat uplaćenog iznosa.

Prodavača morate o oštećenosti proizvoda obavijestiti (preko e-maila hrvatska@loconatura.com), te što toćnije opisati grešku (poželjno i slikama) te omogućiti prodavaču, da pregleda proizvod.

Ako oštećenje nije sporno, mi ćemo u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije u roku od osam dana ispuniti vaš zahtjev. Ako je oštećenje sporno, u istom razdoblju ćemo vam poslati pisani odgovor na vaš zahtjev.

Kupoprodajni ugovor elektronski je pohranjen na serveru prodavača, a kopija se automatski šalje na e-mail adresu kupca. Kupac može zatražiti kopiju ugovora o u elektronskom obliku na e-mail adresu. Kupoprodajni ugovor je sklopljen na hrvatskom jeziku.

Postupak kupnje

Kupnju na web stranici LocoNatura.com možete obaviti tako, da u obrazac za narudžbu unesete svoje podatke i kliknete na gumb »Potvrdi narudžbu«.

 • Izbor proizvoda: U obrazac unesite odgovarajući proizvod i količinu proizvoda, koji vam odgovara.
 • Potvrda narudžbe: Nakon što pošaljete narudžbu biti ćete preusmjereni na web stranicu sa potvrdom primitka vaše narudžbe. Osim toga, potvrdu primitka ćete primiti i na e-mail adresu, kako bi dobili potvrdu narudžbe sa svim informacijama, koje se odnose na vrstu proizvoda, količinu, konačnu cijenu i datum isporuke.
 • Otkaz ugovora: Narudžba se smatra za potvrđenu, ako trgovina ili kupac nisu otkazali narudžbe. Trgovina po primitku narudžbe pregleda stanje zaliha te mogućnost isporuke. Ako naručeni proizvod ne može biti dostavljen, kupca će obavijestiti o tome putem telefonskog broja ili. email adrese. Kupac može otkazati narudžbu kao odgovor na e-mail, kojeg je dobio kao potvrdu narudžbe ili poslati poštu na adresu tvrtke DTM Natura d.o.o., Železna 16, 1000 Ljubljana, Slovenija.
 • Isporuka robe: Trgovina u dogovorenom roku pripremi i otpremi proizvod sa dogovorenom metodom slanja.
 • Obavijest o pristigloj pošiljci: U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

Postupak za provjeru pojedinosti ugovora

Kupac ima mogućnost prije kupnje provjeriti sadržaj ugovora. U obrascu za narudžbu je moguće u bilo koje vrijeme prije naručivanja provjeriti:

 • Naziv i adresu kupca
 • broj telefona i e-mail adresu kupca
 • vrstu naručenog proizvoda
 • količinu naručenog proizvoda
 • cijenu
 • trošak dostave

Kad kupac potvrdi narudžbu na web stranici, na registriranu e-mail adresu prima sažetak detalja ugovora, koji također sadrži sve gore navedene podatke i procijenjeno vrijeme isporuke.

Kupac može za vrijeme radnog vremena tvrtke status i podatke o svojoj narudžbi provjeriti putem e-maila hrvatska@loconatura.com ili broja +385 1 777 6827.

Mogućnost izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova

U skladu sa zakonskim normama ne priznajemo nijednog izvođača izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao odgovornog za rješavanje potrošačkog spora, kojeg potrošač može pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova. DTM Natura d.o.o. koja kao pružatelj proizvoda i usluga upravlja internetnu trgovinu na području Hrvatske, na svojoj internetskoj stranici objavlja elektronski link na platformu za online rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je dostupna potrošačima ovdje.

Promijena narudžbe

Kupac može otkazati narudžbu ili je promijeniti tako da pošalje svoj zahtjev sa novim podacima na e-mail adresu hrvatska@loconatura.com. Kupac može izmijeniti narudžbu, ako prodavač proizvod još nije poslao poštom.

Informacije o tvrtki

DTM Natura d.o.o.

Železna cesta 16

1000 Ljubljana

Slovenija

OIB: 93886569361

Adresa elektroničke pošte: hrvatska@loconatura.com

Info telefon: +385 1 777 6827 (PON – PET   08:00 – 18:00)

Webshop je otvoren za narudžbe od 0-24, a pitanja vezana uz web kupovinu možete slati na email hrvatska@loconatura.com

Podaci o banci

Zagrebačka banka d.d.:

IBAN: HR0323600001102719014

SWIFT: ZABAHR2X

Uvjeti kupovine su ažurirani 12.2.2021